Sonett Skyllemiddel (10778571666)

Sonett Skyllemiddel

  • 39,00 kr


Sonett Skyllemiddel

1 l.

 

Skyllemiddel uden duft.
Sonett skyllemiddel hjælper med at skylle de sidste rester af vaskemiddel ud, så tøjet neutraliseres og farverne igen fremstår klare og lyse.

Anvendelse:

Dosering til 4,5 kg vaskemaskine: 40 ml (ca. 3 spsk.) tilsættes i beholderen til skyllemiddel.

Advarsel: Citronsyre virker kalkopløsende. Pas på overflader som marmor, beton, laksten, osv.
Indeholder citronsyre i levnedsmiddelkvalitet. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ingredienser:

Aqua
Citric Acid
Alcohol 

Vi anbefaler også