Fischer Pure Håndsprit

Fischer Pure Håndsprit

  • 38,00 kr
  • SPAR 17 kr


Fischer pure nature Håndsprit

100 ml.

 

Flydende håndsprit Neutral på spray modvirker bakterier. God håndhygiejne ved håndvask anbefales og med sprit ved tidspunkter hvor du ikke kan komme til vand og sæbe. 75 vol % Alcohol/Ethanol som er bakteriedræbende. Indeholder vegetabilsk glycerin, så hænderne bliver bakteriefrie, uden at udtørre.

 

Brugsanvisning:

Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjne og slimhinder.

Aktiv stoffer
• Ethanol (CAS Nr: 64-17-5) 585 g/l 68,8 % (w/w)
PR nr. : 4283088

Advarsel:
Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Undgå kontakt med øjne og slimhinder. I tilfælde af svie i sår skyldes med vand. Ved indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand. Ved vedvarende øjenirritation/Slimhinder: søg lægehjælp. Medbring beholderen eller etiketten. Øjenkontakt: Skyld straks med vand (helst øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

 

Ingredienser:

Alcohol/Ethanol
Aqua
Glycerin

Vi anbefaler også